/ O NAŠOJ FIRMI / VOZNI PARK / OPREMA / HLADNJAČA / LOKACIJA AVALA / KONTAKT /

/ NEDERLANDS / SHQIPTAR / ROMANIA / GRIEKS /

 
Kratka uputa o ponašanju na dženazi

Voljom Uzvišenog Allaha čovjek se u određenom trenutku rodi, određeno vrijeme živi i u određenom trenutku odlazi sa ovog svijeta. Međutim, smrt nije kraj. Duša nastavlja živjeti na drugom svijetu - Ahiretu.

Iako smo duboko svjesni neminovnosti odlaska s ovoga svijeta, rastanak od naših bližnjih je bolan i težak. U tom trenutku sve što se može učiniti je primjereno i dostojanstveno ispratiti naše najmilije sa ovoga svijeta.

Voljom Uzvišenog Allaha čovjek se u određenom trenutku rodi, određeno vrijeme živi i u određenom trenutku odlazi sa ovog svijeta. Međutim, smrt nije kraj. Duša nastavlja živjeti na drugom svijetu - Ahiretu.

Iako smo duboko svjesni neminovnosti odlaska s ovoga svijeta, rastanak od naših bližnjih je bolan i težak. U tom trenutku sve što se može učiniti je primjereno i dostojanstveno ispratiti naše najmilije sa ovoga svijeta.

 

Ponašanje kod bolesnika na smrtnoj postelji

Ako je neko prisutan u zadnjim trenucima života svoga bližnjega, ili neke druge osobe, poželjno je da poluglasno izgovara riječi La ilahe illallah, Muhammedun resulullah (Nema boga osim Allaha, Muhammed je Njegov poslanik) kako bi ih bolesnik ponovio i kako bi mu one bile posljednje u ovozemaljskom životu. Nakon smrtnog časa umrlom treba zatvoriti oči i prekriti ga prekrivačem, a potom pozvati službu medicinske pomoći radi utvrđivanja smrti. Nakon toga treba pozvati pokopnu službu.

 

Ponašanje rodbine, komšija i prijatelja

Rodbina, komšije i prijatelji pomoći će porodici umrlog u skladu sa potrebama i mogućnostima . Najprikladnije je da primaju i ispraćaju goste koji dolaze izraziti saučešće porodici, te da se uključe u poslove organizovanja dženaze.

Prirodno je zaplakati za bliskom i dragom osobom u trenutku njenog preseljenja na Ahiret. Međutim i tada treba ostati priseban i primjereno i dostojanstveno se ponašati. Jadikovanje, naricanje i preglasno plakanje muslimanima nije dozvoljeno i smatra se nepristojnim. Takvo ponašanje bilo bi, prema islamskom učenju, uznemiravajuće za dušu umrlog, a grijeh onome ko bi se tako ponašao.

 

Izražavanje saučešća

Izražavanjem saučešća pokazujemo da saosjećamo u žalosti za umrlim. To je pohvalan gest.

Najbolje je saučešće izraziti Kur'anskim ajetom: "Innellahe me'as-sabirin" (Zaista je Allah sa strpljivima), a odgovara se takođe Kur'anskim ajetom: "Inna lillahi ve inna ilejhi radži'un" (Allahovi smo i njemu se vraćamo).

Pored toga u našoj tradiciji je ostalo izražavanje saučešća na turskom jeziku: Bašun sagolsun, a odgovara se Dostum sagolsum.

Primjereno je izraziti saučešće riječima: Primite moje saučešće.

Prilkom izražavanja saučešća muškarci će se međusobno rukovati ili zagrliti. Žene će postupiti na isti način.

Muškarci i žene koji nisu bliski rođaci neće se međusobno rukovati, nego će samo usmeno izraziti saučešće ožalošćenima.

 

Dženaza namaz

Svaki punoljetan i mentalno zdrav musliman - muškarac dužan je klanjati dženazu namaz. Da bi klanjao dženazu, kao i druge namaze treba da bude fizički i obredno čist, tj da je sa abdestom.

Dženaza ima četiri tekbira (Allahu ekber). Poslije prvog tekbira se uči Subhaneke sa dodatkom "ve dželle senauke", poslije toga salavati, a poslije trećeg dova. Na kraju se preda selam na desnu i lijevu stranu.

Osoba koja ne zna učiti gore spomenuto izgovarat će samo tekbire za imamom. Dženaza namaz je svojevrsna molitva za dušu umrlog i sudjelovanje u njoj spada u norme primjerenog ponašanja pripadnika islama.

 

Praćenje dženaze

Pratnja dženaze se vrši dostojanstveno. Neprimjereno je razgovaranje, smijanje, pušenje cigareta, i sl. Prateći dženazu treba učiti dove, tražiti od Allaha dž.š. oprost za svoje i grijehe umrle osobe, te razmišljati o smrti i našoj pripremljenosti za nju.

 

Ponašanje na mezarju

Zabranjeno je hodati po mezarovima i sjediti na njima. Zagrtanje kabura je pohvalno djelo (Napomena: običaj da se alat obavezno spušta na zemlju prilikom preuzimanja nema ništa zajedničko sa vjerskim propisima.). Stavljanje vijenaca na mezar nije islamski običaj. Bilo bi dobro izbjegavati sve ono od čega nema koristi duša umrlog i što nije u skladu sa islamom.

Prema islamskim propisima, pratnji i klanjanju dženaze prisustvuju samo muškarci. Prilikom dolaska na dženazu, potrebno je biti odjeven prikladno tim okolnostima.

Međutim, u našim uslovima, u kojima ispraćaju dženaze prisustvuju žene, potrebno je dodatno naglasiti obavezu njihovog primjerenog i pristojnog odijevanja.

Nepristojno je obući kratku suknju, prozirnu ili odjeću pripijenu uz tijelo, bluzu ili majicu bez rukava ili kratkih rukava. Poželjno je da ženske osobe koje u svakodnevnom životu ne nose maramu, prilikom prisustvovanja dženazi stave maramu preko glave.

Poslije dženaze najbolje što živi može učiniti za dušu umrlog je da živi moralno, u skladu sa propisima islama, da čini dovu Uzvišenom Allahu i da radi dobra djela.

Pitanje:
Je li dozvoljeno prisustvovati sahrani ne muslimana?
Odgovor:
Esselamu alejkum!
Dozvoljeno je prisustvovati sahrani ne muslimana, ali bez učešća u vršenju obreda koji se čine tim povodom ili činjenju bilo čega drugog što je u koliziji s islamskim propisima. Islam njeguje dobre međukomšijske i međuljudske odnose u šta spada i prisustvo sahrani komšije ili poznanika ne muslimana.

 

        Pitanje:
Selamun alejkum!
Imam jednu dilemu ne samo ja nego većina bošnjačkog naroda, a to je poslije smrtnog slučaja kako izjaviti saučešće, mi Bošnjaci u svakom gradu koristimo različite riječi. Otac mi je iz Sandžaka (Prijepolje) tamo se govori "da ti je zdravo glava", a odgovara "da su zdravo braća i prijatelji", majka mi je iz Priboja tamo su turske riječi "bašem sagosum".... I tako bi mogao nabrojati dosta primjera, a sve su to mjesta u blizini pa narod više ne zna ni šta da kaže. Ne znam koju riječ vi u Sarajevu koristite, a moje pitanje je da li je moguće donijeti fetvu koje se riječi koriste ili kako Bošnjak, musliman izjavljuje saučešće. Neka se dostavi svim muftilucima pa da imami to prenesu džematlijama pa da i mi Bošnjaci tu budemo jednolični. Ovo nam treba zbog pojednostavljenja vjere a i same situacije, jer ljudi koriste riječi a nemaju pojma šta znače poput ovih turskih. Imamo mi naših bosanskih riječi pa to možemo i na našem jeziku kazati. Hvala vam na razumijevanju?.
        Odgovor:
Selamun alejkum!
Odgovor
Postoje različiti običaji u vezi načina iskazivanja t'azije (riječi kojima se iskazuje saučešće u povodu smrti neke osobe). Manje-više svi oni su prihvatljivi. Teško je nametnuti jedinstveni obrazac. Negdje se to izražava učenjem ajeta: "Svi smo mi Allahovi i svi se Njemu vraćamo". U Sarajevu se ta'zija čini riječima: "Bašum sagosum", a odvraća riječima: "Dostum sagosum". Može se to izraziti i našim riječima: Neka se Allah smiluje i oprosti Vašom umrlom, a Vama podari sabur.

 

<BGSOUND SRC="http://www.pogrebno-suza.eu/dacko/dacko1.mp3">


Copyright © 2018 -

Pogrebno preduzeće SUZA Maršala Tita 2i, 11000 Beograd (PALILULA), Srbija